Risicomanagement

Iedere organisatie die deelneemt aan het maatschappelijk verkeer loopt risico’s. Dit is op zich niet erg zolang dit maar bewust gebeurt.

Risicomanagement is het identificeren en kwantificeren van risico’s en het vaststellen van beheersmaatregelen. Met beheersmaatregelen worden activiteiten bedoeld waarmee de kans van optreden of de gevolgen van risico’s worden beïnvloed. Een risico is groter wanneer de kans van optreden en de gevolgen van optreden groter zijn.

Risico = kans x gevolg

Graag ben ik u behulpzaam bij het identificeren en classificeren van uw risico’s. Vervolgens worden de aanwezige beheersmaatregelen op effectiviteit beoordeeld en zullen eventueel aanvullende beheersmaatregelen worden geïmplementeerd om de relevante risico’s af te dekken.

 

.

Peeters Financial Services B.V. I Contact: info@peeters-financial.nl