Planning en Control

De doelstelling van planning en control is: “het bewaken door de organisatie van de realisatie van de beheersdoelstellingen, alsmede het - indien nodig – bijsturen”. Bij het inrichten van de planning en control cyclus wordt vaak gebruik gemaakt van linkerstaand model.

In de praktijk blijkt dat veel organisatie zeer succesvol zijn in het opstellen van plannen in de vorm van bijvoorbeeld strategische plannen, afdelingsplannen, begrotingen etc. Ook het uitvoeren van deze plannen levert meestal geen problemen op. Het knelpunt zit echter in het tussentijds monitoren en bijsturen van de uitvoering. Dit wordt met name veroorzaakt doordat de plannen in de voorfase niet voldoende SMART zijn gemaakt, de managementinformatie niet aan de maat is of de kwaliteit van de (verschillen)analyses mager is. Het risico hierbij is dat de vooraf gedefinieerde doelstelling niet of op een niet efficiënte wijze wordt gerealiseerd.

 Een goede planing en control cyclus is derhalve een “must” voor een professionele organisatie. Indien u behoefte heeft aan een vrijblijvend gesprek om na te gaan op welke wijze uw organisatie “in control” kan komen nodig ik u hiervoor graag uit.

 

.

Peeters Financial Services B.V. I Contact: info@peeters-financial.nl