Financiële verslaggeving

De dienstverlening rondom de financiële verslaggeving bevat een breed scala aan mogelijkheden.

  • Inrichting financiële administratie.
  • Periodieke beoordeling financiële administratie.
  • Wegwerken administratieve achterstanden.
  • Implementatie management-informatiesysteem.
  • Samenstellen begroting en jaarrekening.
  • Samenstellen managementraportages.
  • Sparring partner financieel management.

Advisering en ondersteuning is mogelijk op grond van de verslaggevingvoorschriften voor gemeenten en provincies (BBV) maar uiteraard ook Titel 9 Burgerlijk Wetboek en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving.

.

Peeters Financial Services B.V. I Contact: info@peeters-financial.nl