AO/IC

De administratieve organisatie en de interne controle (AO/IC) is het fundament van iedere organisatie. Wil een organisatie succesvol zijn (en blijven) dan zal minimaal de AO/IC op orde moeten zijn. Hoe weet u immers dat de opbrengsten volledig zijn verantwoord en dat de relevante wet– en regelgeving is nageleefd?

Enkele voordelen van een goede administratieve organisatie (AO) zijn:
  • Duidelijk inzicht in de bedrijfsprocessen.
  • Heldere afspraken omtrent ieders taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden.
  • Betere kwaliteit van de organisatie.

Naast een goede administratieve organisatie is een adequate interne controle essentieel. Immers procedures kunnen goed op papier zijn vastgelegd maar van belang is dat u zeker weet dat deze procedures ook in de praktijk worden nageleefd. Middels interne controle krijgt u bevestigd of de beschreven procedures ook daadwerkelijk in de praktijk worden gevolgd.

Het opzetten van een goede AO/IC is maatwerk. Graag ben ik u behulpzaam bij:
  • Het opstellen van werkbare procedurebeschrijvingen.
  • Het opstellen van een intern controleplan inclusief praktische werkplannen (waarbij rekening wordt gehouden met het controleplan van uw externe accountant).
  • Het uitvoeren van interne controlewerkzaamheden.
  • Het trainen en coachen van uw interne controlemedewerkers.

 

.

Peeters Financial Services B.V. I Contact: info@peeters-financial.nl